Judah Breakthrough Ministries

Rebuild/Repair/Restore/Isaiah 58

Getuienis - Henning en Anel Nel

Ons kyk vandag na die manier waarop God sy woord in die w�reld laat voortleef en seker maak dat daar gebou word in geregtigheid. 

Ek en my vrou het 11 jaar gelede by Judah gekom uit gebroke huwelike met kinders aan beide kante. Ons het die nuwe seisoen beleef, met die prediking van God se orde van vader en seun as die boumodel. Ons het die voorreg gehad om die kinders op te voed in die apostolic model en die nou woord van God. 

Ons kon gelukkig elke kind deur al sy fases saam met Pastoor stap en in die gemeente het die kinders �n veilige heenkome gevind tot waar hulle vandag almal huis verlaat het en nou op hulle eie voete moet staan met die ouerhuis net as scaffolding, terwyl hulle op pad is na volwassenheid. Ek en my vrou het ook nou huis verlaat om die kinders ondersteuning te gee waar nodig. Ons doen dit deur op strategiese plekke te kamp en dan behou ons weer kontak met ons geestelike familie deur gebruik te maak van die opnames wat ons gereeld ontvang. Elke opname voel weer soos n brief van die huis af toe ek nog in die weermag was.Baie dankie aan almal wat dit moontlik maak. Hier waar ons tussen pensionarisse is, het almal die behoefte aan die geestelike familie en ons kan met hulle deel. 

Ek sit baie keer en dink oor die erflating wat jy aan jou nageslag laat en die verantwoordelikheid om hom so te onderrig dat hy dit wel kan ontvang, waarde kan toevoeg, en weer suksesvol kan oorgee. As ek in die skrif lees hoe belangrik �n familie vir God is dan is dit een erflating wat jy in jou familie moet hou ten alle koste. As ek lees dat God �n familie in die ark bewaar het saam met Noag en al die diere dan besef mens hoe kosba�r familie is. 

Ons as gesin kan vandag getuig dat ons vanuit ons gebroke toestand ook vandag vir ons kinders familie kan aanbied as erfporsie en ons wil net vir Judah dankie s� vir die familie met geestelike ouers wat ons die geleentheid gegun het om �n erfporsie vir ons nageslag vas te maak. 

Baie lief vir elkeen en rus goed in die vakansie. Henning en Anel.

Jehovah M�Keddesh

Is the God who sanctifies/ consecrates us. (This word is used 685 times in the OT and a total of 700 times in the Bible). 

God is the only one who sanctifies us and strengthens us to be obedient to Him. Because He dwells in us, holiness IS possible. We must be set aside for God�s use and His use only. We are commanded to sanctify or consecrate ourselves while also understanding that God is the One who sanctifies us. Thus we must understand that �sanctify� and �holy� deal with our positioning. Upon receiving Christ as Lord of our lives our position becomes one of being set apart by God, being called out of the world and placed in His Body. 

When you sanctify yourself, you are partnering WITH God and taking responsibility for your contribution to the RELATIONSHIP. 

You open up to His nature and power which enables you to follow his model (Lev 19:2). �Consecrate yourself� is not a suggestion or an option. In this hour it is a command.

Getuienis - Deidre Swanepoel

...Laat dit met ons gaan volgens U Woord� (Lukas 1:38).

Hierdie woorde was nog altyd in die Woord, maar dit het hierdie jaar vir ons nuwe betekenis gekry - dit het vir ons �n realiteit geword. Dit was woorde wat vreugde en aanvaarding gebring het. Op die ou einde, soos ons hierdie woorde laat nes skop in ons harte, het dit vir ons groot vrede gebring. 

Voor hierdie woorde rusplek in ons lewens kom kry het, moes ons eers ons fokus reggekry het, amper soos �n kamera wat uit fokus was en toe skielik word die prentjie mooi duidelik. Ons het besef dat wanneer ons op onsself fokus, is ons eintlik heeltemal uit fokus uit en kan ons nie die Vader se prentjie mooi sien nie. Die Here het ons kom �fi netune� sodat ons kon besef, wanneer dit met ons gaan volgens Sy Woord, is dit die beste posisie waarin jy jouself kan bevind. 

Hierdie jaar het verseker sy uitdagings gehad, maar elke proses het ons toegerus en sterker gemaak. In ons gemeente het ons ook ervaar hoe almal nader aan mekaar beweeg het. 

Dis maklik om vir iemand te s�, ek bid vir jou � totdat jy die een word wat in �n posisie kom waar die liefde en gebede van jou boeties en sussies jou reddingsboei word. Ons besef nou eers wat dit werklik is om gedra te word deur gebed en dit het ook ons gebedslewe heeltemal verander. 

Mag dit in 2019 met Judah gaan volgens die Hemelse Vader se Woord, mag ons vrede vind wanneer dit gebeur en gewillig ons knie buig voor Hom wat ons hier geplaas het om Sy Wil te doen. Mag Sy Woord in ons lewens wortel skiet en groei. Mag elke persoon wat Hy na ons stuur om �n stukkie van Hom te kom kry, nooit leeg van ons af wegdraai nie. Wanneer nasies ons besoek, mag hulle Die Here vind. 

Sien in elke persoon en in elke situasie die potensiaal om die Here se Koninkryk uit te brei.

NUUS

Ons gee graag vir julle hierdie terugvoering van Deidre na haar besoek aan die dokter die week...

"Ons Hemelse Vader se oplossing vir baie dinge begin met wat Hy reeds vir ons gegee het... in ons geval het Hy vir ons �n great geestelike familie gegee, Judah Ministries ... so, ons grootste miracle is in ons geestelike huis, en in elke persoon wat vir ons bid as die versoeke uitgaan. Ons het baie goeie nuus gekry... ek gaan nogsteeds die 5de in vir die 2e operasie. Die nuutste bloedtoetse, sonars en xtrale wys dat als skoon is. Nogmaals dankie vir elke gebed, bemoediging en oproep. Die gebed van die regverdiges het groot krag. Laat ons volhard in gebed en mekaar gedurig toemaak en dra met alle gebede. Julle is vir ons so spesiaal en ons is baie lief vir elke een. Prys die Here, Hy is waardig om geprys te word!!"

As ons so na Deidre, Gert, Dawie en VELE ander se getuienisse luister van die laaste tyd, kan ons nie anders as om die Here al die lof, prys, eer en aanbidding te gee nie. God is good! All the time! Hy is waardig om AL ons lof te kry. Ons besef ook net weereens hoe belangrik dit is om �n geestelike familie te h�, en om te �belong� waar familie vir jou omgee, en jou lief en leed saam dra. Saam huil en ja, saam rejoice, Prys Sy naam.

Ons dink ook in die tyd aan Dean en Sharon en Caleb Pillay. Dean het in die laaste week sy oudste seun, Riyaan aan die dood afgestaan. Kom ons dra hulle op aan ons hemelse Vader vir krag om ook hierdeur te kom.

BELANGRIKE INLIGTING
JUDAH, HOUSEHOLD OF FAITH

DIAZ BEACH HOTEL, DIAZ
POSBUS 2069,
MOSSEL BAY 6500
SEL: 082 773 4910
SEL: 082 932 4400,
EPOS: toerien@judah.co.za

BANK BESONDERHEDE 
JUDAH BREAKTHROUGH MINISTRIES 
FNB Bank Account 
Acc No: 6265 3895 171 
Branch Code: 250 655
PROGRAM - DESEMBER 2018 
SONDAE OGGENDE: 
8:30 Biduur 
9:30 Celebration Service

Ons laaste diens vir 2018:
09 Desember 2018.

 Ons eerste diens vir 2019:
13 Januarie 2019
by Diaz Hotel

WOENSDAEAANDE: 
Gesluit vir die vakansie. Ons begin weer volgende jaar by die jeugsentrum op 
16 Januarie 2019 om 19h00 

JEUG: 
Gesluit vir die vakansie.
VERJAARSDAE - DESEMBER 2018

04 Marietjie Lane
09 Barries Barnard
10 Chane Oberholzer
11 Aneen Oberholzer
12 Martie Kotze
13 Riaan Kotze
14 Elmarie vd Spuy
14 Jacomine Herbst
14 Minnette Pienaar
20 Karin Toerien
21 Patjie v Wyk
23 Claudette Cloete
24 Phillip Meiring
26 Riana de Jager
28 Amanda Bester

CONSECRATE and SANCTIFY

Who and what nature and power are you being fueled by? Not sure? Change your position and CONSECRATE and SANCTIFY yourself unto Myself.

Exodus 31:13 �You shall most certainly observe My Law, for it is a sign between Me and you throughout your generations, so that you may know (without any doubt) and acknowledge that I am the LORD who sanctifies you and set you apart (for Myself)�

Lev 20:7,8 �You shall consecrate yourselves therefore, and be holy; for I am the LORD your God. You shall keep my statutes and do them. I am the LORD who sanctifies you�

Hebrews 13:12 �Therefore Jesus also suffered and died outside the (city) gate so that He might sanctify and set apart for God as holy the people (who believe) through (the shedding of) His own blood�


TIENDES EN OFFERHANDE
DESEMBER 2018
Ons vra dat u dit in ons GEMEENTE REKENING sal inbetaal vir einde Desember.
Dankie vir u getrouheid in die verband.

BANK BESONDERHEDE 
JUDAH BREAKTHROUGH MINISTRIES 
FNB Bank Account 
Acc No: 6265 3895 171 
Branch Code: 250 655


JUDAH BOUFONDS REKENING BESONDERHEDE  
JUDAH BREAKTHROUGH MINISTRIES  
FNB Bank Account  
Rek#: 747 862 500 65 
Verwysing: NAAM & VAN 

Hierdie is ons BOUFONDSREKENING

Moenie u tiendes in die rekening inbetaal nie.