Judah Breakthrough Ministries

Rebuild/Repair/Restore/Isaiah 58

JUDAH MINISTRIES

REBUILD |REPAIR |RESTORE | ISAIAH 58

NUUSBRIEF - Oktober 2019

BAIE DANKIE VIR ELKEEN SE GETROUE BYDRAE 
ONS WAARDEER DIT BAIE 
JUDAH BOUFONDS REKENING BESONDERHEDE 
JUDAH MINISTRIES FNB Bank 
Account Rek#: 747 862 500 65 
Verwysing: NAAM & VAN 
Hierdie is ons BOUFONDSREKENING. 
Moenie u tiendes in die rekening inbetaal nie.

Ons vra dat u die bouprojek in u gebede sal hou. Baie dankie vir al die gebed sover. Ons is weer aan die gang en ons kyk uit na die dag van voltooiing.

TERUGVOERING OOR ONS BOUPROJEK

Goeie dag almal. 

Ek glo een en elkeen is so opgewonde soos ons oor die vordering wat gemaak word met ons bou projek en bouwerk. 

Dankie vir almal wat so ‘n paar Sondae terug saam met ons die bouperseel kon besoek, en duisend dankies ook aan almal wat op ‘n gereelde basis daar verby ry om net te sien hoe dit daar gaan en lyk. 

Ek glo julle sal met my saamstem dat daar letterlik daagliks groot veranderings plaasvind, veral met die voltooing van sekere stadiums. 

Ek begin nou ‘n geheelprentjie kry van die “klaar” produk. Ons het so lank gewag om net tot hier te kom. Pastoor Kobus Klaaste, wat die bouwerk nou behartig, is ‘n ware engel. Ons twyfel geensins dat hy deur God “gestuur” is om die projek vir ons klaar te maak nie. Hy en sy span, saam met die subkontrakteurs, verrig waarlik wonders. 

As mens in ag neem waar die projek was, en waar ons nou staan, kan ons net ons hande saamslaan en op ons knieë neerval en sê : 

DANKIE VADER 

Dit gaan letterlik dol daar op die bouperseel met die bouers, dak mense, elektrisiën, loodgieter en alluminium mense wat gelyk aan die werkskaf daar. 

Dit is hoe ‘n bouperseel mos moet lyk. In hierdie tyd is daar verskeie afdelings wat gelyk “gehardloop” word. Ons is vinnig besig om “grond” te wen, as gevolg van: die guns van die Here, fyn beplanning, mooi weer, goeie samewerking tussen die kontrakteurs, en die “hands on approach” van al die belalanghebbendes. Voorts probeer ons om alle take te prioritiseer, wat op ‘n skedule geplaas word deur Jan Benade. Daardie skedule lys word op ‘n gereelde basis opgegradeer en gemonitor.

Verskeie ander take word ook vroegtydig geprioritiseer en geskeduleer, wat ons instaat stel om vroegtydig te beplan. Van die take is: die noodplan en nooduitgange, brandblussers, branslange ens. wat gediens en aangekoop moet word; en voorsienning gemaak moet word, sekuriteit naamborde ens. 

Hendrik Pienaar, die staalkonstruksie man, het die staalstruktuur mooi vir ons reggetrek, en hy begin reeds volgende week om die dakplate op te sit. Daarna kom die geute aan die beurt. André Keller, die aluminium man, het reeds al die vensteren skuifdeurrame ingesit. Al die binneste houtrame is ook in. Kobus Klaaste het die week die grootste deel van die vloere gegooi. Die res sal gedoen word sodra die ‘stutte” van die boonste vloer verwyder is. Met die Here se guns kon ons daarin slaag om ‘n tweede verdieping te gooi met rip en blok. Ons sal die komende twee weke begin met die verfwerk en plafonne. 

Teen die einde van volgende week gaan die perseel aan die buitekant opgeruim word en al die bourommel sal verwyder word. Dit opsigself gaan een massiewe verbetering wees. Die erf sal dan mooi skoon en netjies vertoon. Daarna sal die erf voorberei word vir die lê van die plaveisel. So, hou die spasie dop! Soos julle weet, het alles nie noodwendig altyd volgens plan verloop nie, maar watter bouprojek verloop altyd seepglad? Nieteenstaande alles, was en is die Here vir ons goed. 

Ons wil ook vra dat u asseblief aanhou bid vir die projek, en as daar iemand is wat gelei voel om ‘n bydrae te maak, al is dit bo-op dit wat u reeds gegee het, kan u dit met vrymoedigheid doen. Ons vind berusting daarin dat die Here weet wat ons behoefte is. Daar is nog onvoorsiene kostes wat gedek moet word, maar ons weet, die HERE sal voorsien.

“En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk.” -2 Korinthiers 9 : 8 

Die volgende teksvers kom ook by my op : 

“As die Here die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou; as die Here die stad nie bewaar nie, tevergeefs waak die wagter.” - Psalm 127 : 1 

Anton Alberts


DO NOT LIMIT GOD

Do Not Limit God “Yea, they TURNED BACK and TEMPTED God, and LIMITED the Holy One of Israel.” - Psalm 78:41 (KJV) 

The Hebrew word for ‘limited’ is ‘TAWAH’ meaning to ‘vex; to cause pain’. It refers to causing another person discomfort or vexation because of one’s behavior or attitude. In this case, Israel caused God to experience wounding from her unfaithfulness. It also means as indicated, ‘to limit’. It has the sense of restraining persons from what they can do because of one’s own attitudes or actions. This is akin to what Paul said about how our carnality can ‘quench’ or ‘grieve’ the Holy Spirit, thus limiting His intended. or potential work in our lives. Israel limited God, causing Him vexation and pain, such that, although He has absolute and sovereign power and wants to do good for them, He will not (not that He cannot) because of they departed from Him and His Word. The next verse indicates more definitively how they limited God. Psalm 78:42 - They did not remember His power, The day when He redeemed them from the adversary, When He performed His signs in Egypt And His marvels in the field of Zoan, When we forget God and forget His powerful miraculous ability, we limit God. 

Do not limit God by: 

(1) Disobedience to His Word 
(2) Forgetting that He is able to do anything - He is sovereign and absolutely powerful and nothing is impossible for Him We serve a limitless God! Let us not limit Him. 

Forgive us, Lord, whenever we have forgotten your power and what it is able to do. Forgive us, Lord, where and whenever we have limited you in our lives. - Randolph


ROMANS 8:11-14 (MSG)

 ‘It stands to reason, doesn’t it, that if the alive-and-present God who raised Jesus from the dead moves into your life, he’ll do the same thing in you that he did in Jesus, bringing you alive to himself? When God lives and breathes in you (and he does, as surely as he did in Jesus), you are delivered from that dead life. With his Spirit living in you, your body will be as alive as Christ’s! So don’t you see that we don’t owe this old do-it-yourself life one red cent. There’s nothing in it for us, nothing at all. The best thing to do is give it a decent burial and get on with your new life. God’s Spirit beckons. There are things to do and places to go!”

BELANGRIKE INLIGTING
JUDAH, HOUSEHOLD OF FAITH

DIAZ BEACH HOTEL, DIAZ
POSBUS 2069,
MOSSEL BAY 6500
SEL: 082 773 4910
SEL: 082 932 4400,
EPOS: toerien@judah.co.za

BANK BESONDERHEDE 
JUDAH BREAKTHROUGH MINISTRIES 
FNB Bank Account 
Acc No: 6265 3895 171 
Branch Code: 250 655
PROGRAM - OKTOBER 2019 
SONDAG MIDDAE: 
14:00 Biduur 
14:30 Celebration Service

BEGIN TYD VAN ONS DIENSTE SKUIF NA: 14H30 SONDAG MIDDAG 
DIAZ STRAND HOTEL

WOENSDAG AANDE: 
Geen byeenkomste nie. 

JEUG: 
Geen Jeug weens die vakansie.
VERJAARSDAE - OKTOBER 2019
01 Dareon Jv Rensburg  
02 Errol Bosch  
03 Rosa Hills  
04 Luke McCarthy  
14 Wollie Fourie  
14 Caleb Pillay  
17 Piet Buys  
21 Claudine van Wyk  
24 Dawn du Plessis Snr. 

STOP PLAYING CHURCH

“THERE WAS A TIME WHEN PEOPLE WENT TO CHURCH, HEARD THE TRUTH, AND WEPT OVER THEIR SINS. TODAY...PEOPLE GO TO CHURCH, HEAR A MOTIVATIONAL SPEECH, AND IGNORE THEIR SINS.”   

facebook.com/darrellpmwest84“Now may the God of peace Himself sanctify you through and through [that is, separate you from profane and vulgar things, make you pure and whole and undamaged-consecrated to Him-set apart for His purpose]; and may your spirit and soul and body be kept complete and [be found] blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Faithful and absolutely trustworthy is He who is calling you [to Himself for your salvation], and He will do it [He will fulfi l His call by making you holy, guarding you, watching over you, and protecting you as His own].” - 1 Thessalonians 5:23-24 (AMP) -

ONTHOU ONS BOUFONDS BYDRAE!
As jy nog nie iets gegee het nie dit is nog nie te laat nie. Ons vertrou die Here vir R250 000. Jy kan deel wees hiervan. Dit is vir ons ?Matte en Blinds? en vir van die ekstras wat uit die bouery nie gedek is nie. Nogmaals dankie vir elkeen se samewerking in die verband.


Anger.......
Anger destroys the one who possesses it! Some choose to hold to anger, thinking it will eventually change the person or people that they are angry with.
Unrepentant anger towards other is really a form of control. Let go today and enjoy freedom in Jesus Christ.
Forgive and allow God to heal the deep wounds of hurt!